« terug naar vorige pagina

Medische verklaringen, verwijzingen en keuringen

Geneeskundige verklaringen en KNMG Weigeringsbriefjes
Wij verstrekken geen geneeskundige verklaringen aan hun patiënten. Deze verklaringen worden steeds vaker aan onze patiënten gevraagd. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?  Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met schriftelijke toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(-en).

KNMG Weigeringsbriefje Nederlands
KNMG Weigeringsbriefje Engels
KNMG Weigeringsbriefje Turks
KNMG Weigeringsbriefje Marokkaans Arabisch

(Zelf-)verwijzers
Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen.  De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij het wel doen dan is er sprake van een onrechtmatige daad.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.  De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt bij de eigen verzekeraar terecht.

Omdat niet iedereen van die regeling op de hoogte is en om teleurstelling achteraf te voorkomen willen wij al onze patiënten op de hoogte stellen wij geen achteraf verwijzingen mogen en zullen schrijven.

Verklaringen omtrent medicatie
Uw huisarts kijkt naar uw gezondheid, uw zorgverzekeraar naar de vergoeding. U heeft vast via de krant, televisie of het internet meegekregen dat er flink gediscussieerd wordt over de hoge kosten van de zorg in ons land. Ook onze patiënten vragen steeds vaker of bijvoorbeeld een voorgeschreven medicijn wel of niet wordt vergoed. In deze brief informeren wij u over wat wij als huisartsen voor u kunnen betekenen en wat de rol van uw zorgverzekeraar is.

De huisarts schrijft een medicijn voor op basis van wat noodzakelijk is voor uw gezondheid. De keuze van het medicijn staat los van wat u heeft afgesproken in uw verzekeringspolis. Uw huisarts kijkt puur naar wat het beste is voor uw gezondheid, uw zorgverzekeraar bekijkt vervolgens of u in aanmerking komt voor vergoeding van het medicijn dat door uw huisarts is voorgeschreven.

Het recept dat uitgeschreven is, is een medische verklaring. Het is daarom niet nodig dat de huisarts uw zorgverzekeraar een extra medische verklaring geeft. Uw zorgverzekeraar kan op basis van het recept al beoordelen of het medicijn wel of niet wordt vergoed. Op advies van onze beroepsvereniging, de Landelijke Huisartsen Vereniging, zal uw huisarts geen extra medische verklaring meegeven bij een recept. Uw apotheker is hiervan op de hoogte.

Keuringen
Uw huisarts doet geen keuringen zoals rijbewijskeuringen, verzekeringskeuringen of sportkeuringen.