« terug naar vorige pagina

Toelichting medewerkers

Assistente
Maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonisch spreekuur. De assistente weet het antwoord op veel vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. Ook kan zij medische adviezen geven en uitslagen doorgeven. Dit in overleg met de huisarts, want elk advies wordt met de huisarts naderhand besproken.

U kunt bij de assistente verder terecht voor bloeddrukcontroles, leefstijladviezen, stikstofbehandeling (wratjes), oren uitspuiten, uitstrijkjes, injecties, hechtingen verwijderen en hartfilmpjes (ECG) laten maken i.o.v. de arts. Maak ook hiervoor eerst telefonisch een afspraak.

Praktijkverpleegkundige (POH-S)
Begeleidt o.a. mensen met diabetes, hart- en vaatziektes, longproblemen, bezoekt mensen thuis bijv. na ontslag uit het ziekenhuis als dat nodig is. Een aantal ouderen wordt regelmatig thuis door haar bezocht.  Zij heeft een speciale opleiding gevolgd waardoor zij extra kennis heeft over verschillende chronische ziekten.

Praktijkondersteuner (POH-GGZ)
Begeleidt mensen met psychische problemen.  De huisartsen kunnen naar de GGZ praktijkverpleegkundige verwijzen als er meer tijd en begeleiding nodig is.  Zo verwachten we minder mensen te verwijzen naar andere hulpverleners en kunt u binnen de praktijk geholpen worden. Afspraken gaan via de assistente en in overleg met de huisarts.

Huisarts in opleiding
In de praktijk van dokter Alons is elk jaar een nieuwe huisarts in opleiding aanwezig. Hij/zij is afgestudeerd als arts en specialiseert zich verder tot huisarts aan het AMC. Vaak heeft hij/zij al enkele jaren in het ziekenhuis op verschillende afdelingen als arts gewerkt. Hij/zij werkt in nauw overleg met uw eigen huisarts. De huisarts in opleiding handelt soms consulten alleen af, soms wordt er door uw huisarts meegekeken. Dit is afhankelijk van het stadium van de opleiding.