« terug naar vorige pagina

Samenwerking apotheken

Jaarrecept
Uw huisarts en apotheek hebben samenwerkingsafspraken rondom jaarrecepten. Artsen schrijven chronische medicatie meestal voor een jaar voor. Dit noemen we een jaarrecept. Indien u chronische medicatie gebruikt en deze nog niet door middel van een jaarrecept wordt voorgeschreven, dan kunt u hierom vragen bij de doktersassistente.  Apotheken mogen chronische medicatie voor maximaal 1-3 maanden afleveren en een eerste uitgifte voor maximaal 14 dagen. De resterende medicatie van het jaarrecept heeft u dus nog tegoed bij uw apotheek. De werkwijze verschilt per apotheek hoe u deze medicatie vervolgens kunt aanvragen. Als bij de apotheek een jaarrecept is verstreken, moet er een nieuw jaarrecept worden aangevraagd bij de huisartspraktijk. U wordt hierop gewezen door uw apotheek. U kunt zelf een nieuw jaarrecept aanvragen via de receptenlijn van de huisartspraktijk of u laat uw apotheek dit voor u regelen. U moet dan in elk geval duidelijk maken dat het een aanvraag voor een jaarrecept betreft. 

Merkloos medicijn, goed en goedkoper
Krijgt u bij de apotheek een ander doosje mee? Lees hier hoe dat kan komen en waarom het even goed en ook nog eens goedkoper is.

Overleg apotheek en huisarts
Uw huisarts en apotheek werken samen. Zij hebben regelmatig overleg en volgen samen nascholing. Het kan zijn dat er een vraag is bij de huisarts of bij de apotheker over uw medicatie. Maar ook is de apotheek op de hoogte van uw nierfunctie (indien bekend) en kan daardoor zo nodig een dosering- of medicatieadvies aan uw huisarts geven. Dan overleggen zij met elkaar per telefoon. Het kan zijn dat u niet altijd op de hoogte bent van dit overleg. De huisarts en apotheker gaan ervan uit dat u het goed vindt, dat er een dergelijk overleg kan plaatsvinden. De huisarts heeft een beroepsgeheim en mag alleen die zaken bespreken met uw apotheek die betrekking hebben tot uw medicatie. Ook uw apotheek heeft een beroepsgeheim.

Indien u bezwaar heeft tegen deze werkwijze, laat het dan weten aan zowel uw apotheker als uw huisarts. Dit kan door middel van een bezwaarformulier bij uw huisarts of apotheek. Klik hier voor het bezwaarformulier

Medicatie vaak slecht leverbaar-> samenwerkingsafspraak met apotheek
De laatste jaren zijn medicijnen door logistieke en productieproblemen steeds vaker niet of slecht leverbaar. Hierdoor komt het ook vaker voor dat een medicijn niet beschikbaar is wanneer u het op wilt halen bij de apotheek. Daarom hebben wij, evenals meerdere huisartsen uit de wijk, een samenwerkingsafspraak met een aantal apothekers gemaakt. In deze afspraak staat welk medicijn als alternatief voorgeschreven mag worden indien uw medicijn niet leverbaar is. Voor vragen kunt u zowel bij uw huisarts als apotheker terecht.

Retour-informatie medicatie
Uw huisarts en apotheek hebben afspraken over automatische uitwisseling van medicatie gegevens. Als u medicijnen ophaalt bij uw apotheek, dan gaat er automatisch een bericht naar het informatiesysteem van uw huisarts. Deze ‘retour-informatie’ is nodig om het medicatie-dossier van uw huisarts van de juiste informatie te voorzien. Ook als u medicatie bij uw eigen apotheek ophaalt van bijvoorbeeld een ziekenhuis-specialist, dan komt deze medicatie-informatie ook automatisch bij uw huisarts terecht. Wij gaan ervan uit dat u het goed vindt, dat retour-informatie van medicatie tussen uw huisarts en uw apotheek mag plaatsvinden.

Indien u bezwaar heeft tegen deze werkwijze, laat het dan weten aan zowel uw apotheker als uw huisarts. Dit kan door middel van een bezwaar formulier bij uw huisarts of apotheek. Klik hier voor het bezwaarformulier